životopis

Libuše Niklová

Český národní poklad a světová královna hraček. Světoznámá designérka a inovátorka, která vytvořila přes 230 originálních hraček, spousty z nich se vyráběly v mnoha barevných variantách. Její legendární tvorba je zastoupena ve sbírkách muzeí po celém světě, například v Muzeu moderního umění v New Yorku, ve Victoria and Albert Museum v Londýně, v Muzeu dekorativních umění v Louvru v Paříži, v Muzeu moderního umění v Tokiu a nebo třeba v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. V roce 2012 u příležitosti udílení cen Czech Grand Design byla jako první žena designérka uvedena do Síně slávy.

Narodila se 1. dubna 1934 ve Zlíně jako Libuše Kyseláková. V letech 1949 až 1953 studovala, tehdy nový obor, tvarování plastických hmot na „Státní uměleckoprůmyslové škole Zdeňka Nejedlého“ ve Zlíně a Uherském Hradišti, pod vedením profesorů Luďka Havelky a Jiřího Jašky. Po maturitě v roce 1954, nastoupila do závodu Gumotex v Břeclavi, kde pracovala až do roku 1964. V roce 1958 se provdala za malíře Františka Nikla, spolužáka ze střední školy. V roce 1960 se jim narodil syn, český malíř, spisovatel a divadelník Petr Nikl a v roce 1968 dcera Veronika. V roce 1961 začala pracovat ve Fatře Napajedla. V průběhu své profesní tvorby získala patenty na devět vynálezů a tři národní průmyslové vzory. Zemřela předčasně 5. června 1981 v Gottwaldově (Zlíně).

1954-1964

Gumotex Břeclav

V Gumotexu Břeclav kde pracovala po maturitě navrhovala především gumové pískací hračky. Patří sem postavičky, zvířátka, panáčci, kteří představující různá zaměstnání. Nejdříve byly vyráběny z lisované a pěnové pryže, potom z vyfukovaného PVC a v 60. letech 20. století odlévané z PVC. Barvily se ručně latexovými barvami. Vytvořila i upomínkové předměty, vyrobené třeba k příležitosti 2. Československé spartakiády nebo Brněnských veletrhů a výstav.

1961-1980

Fatra Napajedla

Ve Fatře Napajedla pracovala po narození syna Petra od roku 1961 do roku 1980. Mezi její nejznámější výtvory patří černý harmonikový kocour, beran nebo krokodýl. Při jejich tvorbě se inspirovala ohybatelnou trubkou z „nově vyrobené splachovací nádržky“. Sama navrhovala i obal, ve kterém se rozložená hračka prodávala. Dítě si ji sestavilo jako stavebnici. Navrhovala také hračky pro nejmenší děti, nafukovací a zároveň pískací, které měly velmi jednoduché tvary. Od 70. let začala navrhovat větší nafukovací a sedací hračky, které byly lehké a omyvatelné. Koník, Nosorožec, Housenka, Žirafa, Lev a Lední medvěd patřili mezi následovníky Buvola, jehož prototyp vznikl v roce 1971. Sériově se začal vyrábět v roce 1973.

genialita

Libuše Niklová přistupovala k hračce jako celku, utvářející dětskou osobnost. Byla si vědoma toho, že se skrze hračku dítě učí, poznává, vychovává. K tomu všemu ještě povýšila funkční předmět na umění. Její hračky měly hezký tvar, barvu, dekor, nezapomenutelnou vůni i zvuk. Hračky mohly bez problémů používat děti od jednoho roku. Cílem bylo navrhnout hračku pružnou, ohebnou, barevnou a tak aby dítě okamžitě zaujala a to vše její hračky splňovali. Ve své době byly hračky navíc i cenově velmi dostupné.

Citace

„Proti zahraničním výrobkům, které jsou většinou dekorovány bez ohledu na tvar, moje návrhy se snaží o souznění s jednoduchostí tvaru s dekorem.“  rok 1963

„Zvukové efekty jsou pro nejnižší věk dětí u hraček velmi požadovány, poněvadž upoutávají pozornost dítěte k hračce. Řešení této hračky (Kočka Micka) umožňuje vydávat zvuk při zmáčknutí kterékoli části těla. vybarvení hračky je výrazné a dekorace je jednoduchá, zaměřuje se jen na typické znaky. Tvarová stylizace odpovídá požadavkům výtvarným a a zároveň technologickým, protože se malým počtem svárů docílí poměrné členitosti tvaru.“  rok 1963

„Při navrhování jednotlivých zvířátek jsem brala zřetel především na to, aby dítě mělo možnost hrát si s hračkou co nejtvořivěji. Jelikož jsou to zvířátka pružná a ohebná, může dítě napodobovat plížení, protahování, mňoukání tak, jak to odpozoruje v přírodě, jako by hrálo divadlo s loutkami, na rozdíl od jiných hraček které se pohybují buď na setrvačník nebo klíček, kde je dítě jen pasivním pozorovatelem.“  rok 1964.

„Vývoj nelze zastavit. Výrobky z plastických hmot bude člověk v budoucnosti obklopen jako vzduchem a stanou se stejnou samozřejmostí. Přírodní materiály budou stále více přepychem a předmětem obdivu, plastickým hmotám však patří budoucnost.“  rok 1971.

„Při práci vycházím především z možností materiálu, hledám optimální technologii a souběžně řeším výrobek po stránce estetické. Mýlil by se každý, kdo by se domníval, že designér … si může dovolit cokoliv. Každá plastická hmota má specifické vlastnosti, které je nutné dobře znát a respektovat. Plastická hmota odpuzuje jen tehdy, je-li násilně použita a zpracována.“  rok 1972

Ocenění

Libuše Niklová získala mnoho ocenění. Její hračky získaly několikrát třeba titul Vynikající výrobek roku a mnohokrát označení Vybráno pro CID (Czechoslovak Industrial Design), které bylo udělováno nejlepším československým výrobkům.

Další pocty

Další pocty, kterých se dostalo Libuši Niklové a jejím hračkám.

Vynálezy a patenty

Libuše Niklová získala v průběhu své profesní tvorby patenty na devět svých vynálezů.

Průmyslové vzory

Libuše Niklová si také nechala zaregistrovat tři národní průmyslové vzory.

Tato sekce je hotova z
50%